.

Ze groeien, bloeien, boeien, zijn soms ziek, verwaarloosd of zelfs overspannen. Vaak zie je dat organisaties niet bij zichzelf blijven, bij hun kern: hun reden van bestaan. De mensen in de organisatie raken dan vervreemd van hun taak, hun organisatie en verliezen zelfs de klant uit het oog. De systeemwereld neemt het over van de belevingswereld. Uitdaging is om de balans (terug) te vinden. Te beginnen bij de nulvraag en van daaruit de organisatie te (her)ijken. Het primaire proces optimaal faciliteren. Mensen in hun kracht. Hun toegevoegde waarde in het belang van de organisatie.

Katalize werkt aan het vergroten van de effectiviteit van organisaties. Wij brengen daartoe doelgericht ontwikkelingen op gang, waarbij we versterken wat goed gaat en in co-creatie oplossingen zoeken voor zaken die anders moeten. Deze oplossing ligt vaak al besloten in de organisatie zelf, bij de mensen zelf.

Bewuste interventies worden voorafgegaan door luisteren, de goede vragen stellen en analyse van organisatie en omgeving. Weten wat de mogelijkheden, de kracht, de drive, maar ook wat de onzekerheden, (voor)oordelen, zorgen en frustraties zijn, vormen het vertrekpunt van ieder traject.

We creëren ruimte zodat mensen in organisaties zelf beter grip krijgen op hun vraagstukken, hun energie adequaat kunnen richten, zodat er een situatief passende ontwikkeling op gang komt. Eindpunt is de realisatie van de vooraf afgesproken doelstellingen die duurzaam zijn en die passen bij uw organisatie en uw klanten/opdrachtgevers. Voorbereid op toekomstige veranderingen.

 

 

KATALIZE

It Bosk 5
9022 BV Mantgum
058-289 49 03

info@katalize.nl

Copyright Katalize 2015 | Ontwerp KOP11