.

Bewuste interventies worden voorafgegaan door luisteren, de goede vragen stellen en analyse van organisatie en omgeving. Weten wat de mogelijkheden, de kracht, de drive, maar ook wat de onzekerheden, (voor)oordelen, zorgen en frustraties zijn, vormen het vertrekpunt van ieder traject.

We creëren ruimte zodat mensen in organisaties zelf beter grip krijgen op hun vraagstukken, hun energie adequaat kunnen richten, zodat er een situatief passende ontwikkeling op gang komt. Eindpunt is de realisatie van de vooraf afgesproken doelstellingen die duurzaam zijn en die passen bij uw organisatie en uw klanten/opdrachtgevers. Voorbereid op toekomstige veranderingen.

 

 

KATALIZE

It Bosk 5
9022 BV Mantgum
058-289 49 03

info@katalize.nl

Copyright Katalize 2015 | Ontwerp KOP11