.

Door haar rol als coach, tijdelijk manager of adviseur is zij per definitie een relatieve buitenstaander, maar wel één die betrokken is. Altijd geïnteresseerd in wat mensen bezig houdt, wat ze beweegt of juist tegenhoudt. Ze luistert naar wat haar verteld wordt, maar ook naar wat niet verteld wordt en wat onder de oppervlakte leeft. Zij zet zich altijd voor de volle 100% in en maakt het af.

Betekenisvol

Ze laat mensen in hun waarde op zoek naar hun meerwaarde voor de organisatie. Ze mobiliseert de kwaliteiten en ervaring van medewerkers/opdrachtgever om een gezamenlijk doel te bereiken. Ook op organisatieniveau gaat ze uit van de betekenis van de organisatie, de nulvraag, om van daaruit toegevoegde waarde te genereren. Ze maakt verschil.

Verbindend

Haar kracht ligt in het verbinden van mensen, aan elkaar en aan een gezamenlijk doel. Ze weet anderen te motiveren door te appelleren aan hun constructieve houding en hun eigen, unieke bijdrage. De kunst is individuele belangen en verwachtingen te laten harmoniëren met het organisatiebelang. Ze zoekt nooit het conflict maar biedt weerwoord en, indien nodig, confronteert ze op een positieve, respectvolle manier.  

Achtergrond

  • Algemene Sociale Wetenschappen/Management en Organisatie Universiteit Utrecht
  • Docent/onderzoeker Universiteit Utrecht
  • Intern Organisatieadviseur Gemeente Nieuwegein
  • Senior Management Consultant Capgemini ConsultingServices
  • Senior Project- en Interimmanager 2mchange

Hij houdt zich met name bezig met de analyse en optimalisatie van organisatie, processen en (informatie)systemen zowel binnen een organisatie als in de keten waar de organisatie deel van uit maakt. Communicatie en commitment van de diverse partijen binnen (en buiten) de organisatie met elk hun eigen belangen zijn hierbij kritische succesfactoren. Vaak vervult hij een brugfunctie tussen techniek en organisatie. Duurzame resultaten staan daarbij voorop.

Generalist

Hij heeft gewerkt in opdracht van onder andere productiebedrijven, handel en distributie, bouwbedrijven, verzekering en bankwezen en luchtvaartmaatschappijen. Zowel in de rol van adviseur als manager is hij in zijn element.

Betrokken

Kenmerkend voor zijn functioneren zijn betrokkenheid, het samenwerken aan oplossingen, het vermogen anderen te motiveren en in beweging te krijgen, gedrevenheid en humor. In zijn werk wordt hij gewaardeerd om zijn pragmatische denkwijze, waarbij grote lijnen en een praktische aanpak hand in hand gaan.

Achtergrond

  • Economie (VU)
  • Bedrijfskunde (bedrijfsinformatica) Erasmus universiteit
  • Internationaal Logistiek Adviseur Heineken
  • Manager Planning & Control Heineken
  • Senior Management Consultant Capgemini Consulting Services

KATALIZE

It Bosk 5
9022 BV Mantgum
058-289 49 03

info@katalize.nl

Copyright Katalize 2015 | Ontwerp KOP11